Responsive image

Firmamızda ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemi IS0-9001 -2015 Standardında açıklanan prensipleri esas alır. Kalite Yönetim prensiplerimiz aşağıda sıralanan ana başlıklar halinde tanımlanmıştır,
- Kişilerin katılımı,
- Müşteri odaklılık,
- Liderlik,
- Proses yaklaşımı,
- İyileştirme,
- Kanıt esaslı karar alma,
- İlişki yönetimi